Start

Paralegals zijn voor steeds meer advocaten onmisbaar. Ze nemen hen organisatorisch werk uit handen, en zijn minder kostbaar. Zij zorgen ervoor dat het dossier efficiënt tot stand komt. Paralegals handelen bijvoorbeeld de inventarisatie van een feitencomplex en berekeningen in een dossier af, zonder de advocaat. Zodra de dossierbehandeling daarom vraagt, schakelt de paralegal de advocaat uiteraard weer in. Dit samenspel vergroot het succes aanzienlijk. 

Paralegals kunnen heel geroutineerd, efficiënt en snel werken om de onderste steen boven te krijgen van de feitelijke gang van zaken in een dossier, onder meer door gebruik te maken van alle moderne digitale middelen. En dit feitendossier bepaalt in hoge mate en steeds vaker de uitkomst van een zaak.

De academische opleiding stelt advocaten in staat te improviseren en unieke vraagstukken te analyseren. Paralegals zijn daarentegen beter geëquipeerd om snel grote hoeveelheden relevante informatie te vinden. En zijn goed in het verwerken van grote hoeveelheden ingekaderd werk. 

Is het nodig om het juridische werk steeds op academisch niveau te doen? Vaak zal dat niet zo zijn. Dan is het slimmer om paralegals in te schakelen, ook uit het oogpunt van de kosten. De nadruk bij paralegals ligt meer op het vlak van de operational excellence. 

De advocaat kan dan excelleren op zijn/haar core business, succes behalen in de gerechtelijke behandeling van de zaak.